У дошкільному закладі функціонує 7 вікових груп:

   - дві групи для дітей раннього віку ( від 2 до 3 років),

  - дві групи для дітей молодшого дошкільного віку ( від 3 до 4 років),

  - дві групи для дітей середнього дошкільного віку ( від 4  до 5 років),

  - одна група для дітей старшого дошкільного віку  ( від 5 до 6 років).

   

      У кожній віковій групі працюють небайдужі до дітей педагоги, які знають вікові особливості дошкільників, їх потреби в пізнанні світу.

     Кожен педагог володіє методами та прийомами роботи з дітьми за всіма розділами програми

" Дитина в дошкільні роки" та прагне створити в дитячому колективі позитивний психологічний мікроклімат з метою успішного засвоєння знань умінь і навичок дітьми та розвитку особистості.