Згідно рішення Запорізького міськ -виконкому від 30 червня 1981р № 223\ 14 було прийнято рішення ввести в експлуатацію дитячий ком бінат на 160 місць по вул. Республіканська, 49, який мав назву "Весняночка". 

      З перших днів функціонування був підпорядкований ВАТ "Запорізький сталепрокатний завод".

З вересня 1994 року згідно рішення Запорізького міського виконкому від 30.08.1994 року № 342/1 дошкільний заклад був поставлений на баланс управління народної освіти міськвиконкому   м. Запоріжжя і пе -рейшов у відомство відділу освіти Заводської районної адміністрації.


З 1999 року назву закладу " Весняночка" було змінено на назву "Пізнайко" , так як дошкільний заклад став базовим для організації навчально - мето- дичної роботи з використанням матеріалів дитячого ігрового журналу "Пізнайко" у навчально виховній роботі з дітьми ран -нього та дошкільного віку.

       З квітня 2011 року, з причини ліквідації районного відділу освіти Заводської районної адмі ністрації, ДНЗ (ясла-садок) № 273 перейшов у підпорядкування до територіального відділу освіти, молоді та спорту Заводсь- кого району.

 Згідно з рішенням Запорізької міської ради від 24.04.2013 р. № 22 дошкільний заклад був перейменований і має таку назву: ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬ- НИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) № 273 «ПІЗНАЙКО» ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ. 

Засновником і власником дош- кільного закладу є територіальна- громада в особі Запорізької міської ради. За дорученням засновника Департаменту освіти і науки, молоді та спорту, Запорізької міської ради (далі - Департамент) є органом управління майном закладу, здійснює фінансування дошкільного закладу, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріа- лами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх госпо- дарське обслуговування, харчування та медичне обслуго- вування дітей.